U nás STK + EK už od 82 EUR

Naše služby

Technické a emisné kontroly, emisné kontroly LPG

LEHOTY KONTROL

Kontrola Technického Stavu

 • Kategórie L3eA1, L4eA1, L6e (do 125cm3), O2, Ta, R2, R3a R4a v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
 • Kategórie L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e (nad 125 cm3), L7e, M1, N1, Tb, R3b, R4b v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • Kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • Kategória M3 v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách, po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách
 • Kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá používané na taxislužbu v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • Kategórie L3, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách

V súčasnosti nepodliehajú technickým kontrolám vozidlá kategórie L1, L2, O1.

Kontrola Emisií

 • Kategória Ta v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách
 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách
 • Kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
 • Kategórie M2, M3, M2 a M3 v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • Kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá používané na taxislužbu v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách
 • Kategória Tb v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
 • Vozidlá používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote do jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách .

V súčasnosti nepodliehajú emisným kontrolám vozidlá poháňané zmesou paliva a mazacieho oleja..

Príprava vozidla na TK

Prinášame vám zopár rád, ako si môžete svoje vozidlo sami skontrolovať a aké doklady si zobrať, aby ste boli lepšie pripravení na technickú kontrolu.

Doklady

Pri bežnej pravidelnej technickej alebo emisnej kontrole (vozidlo evidované v SR):

- Originál osvedčenia o evidencii, alebo aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii spolu s platným potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak bol doklad vozidla stratený.

- Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo LNG alternatívnym pohonom alebo duálnym pohonom a ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla podľa v SR.

- Potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly, ak ide o EK vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat alebo pohrebné vozidlo.

Povinná výbava

pre vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel).

pre vozidlá kategórií M1 a N1 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč. Ak ide o vozidlo, ktoré sa používa na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu alebo poruchovú službu plynárenských zariadení, potom musí mať aj jeden alebo viac hasiacich prístrojov s celkovou hmotnosťou náplne aspoň 1,3 kg.

pre vozidlá kategórií N2 a N3 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj (jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg), zakladacie kliny (pre dvojnápravové vozidlo najmenej jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu alebo zmluvným vzťahom zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč. Súprava vozidiel môže mať spoločné náhradné koleso, ak má predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies.

Vozidlá kategórie N3 navyše musia mať v čase od 15. novembra do 31. marca protisklzové reťaze vhodné na použitie aspoň najednej hnacej náprave.

pre vozidlá kategórií M2 a M3 – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel - do 22miest na sedenie jedna, nad 22 miest dve), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj (jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg, ak ide o autobus do 22 miest na sedenie, alebo 12 kg, ak ide o autobus nad 22 miest), zakladacie kliny (pre dvojnápravové vozidlo najmenej jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu alebo zmluvným vzťahom zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa alebo mestský autobus, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč.

pre vozidlá kategórie T, C a Ps – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj - jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg (okrem vozidiel kategórie P s odvodených od štvorkoliek kategórie L7e)a zakladací klin (okrem vozidiel kategórie C).

pre vozidlá kategórie O2, O3, O4, Rb2, Rb3a Rb4 – zakladacie kliny (najmenej jeden, prípojné vozidlá s troma a viacerými nápravami, návesy a jednonápravové prívesy dva) a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Súprava môže mať spoločné náhradné koleso, ak má predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies.

Pneumatiky

minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm, skontrolujte si, či sú pneumatiky v súlade s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii vozidla v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení

Prevádzkové kvapaliny

Na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

Sklá

Zasklievanie vozidla musí byť celistvé, na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm

Na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie

brzdy

Brzdy

Účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní, skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

Osvetlenie

Všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné, funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel

Klaksón

Skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

Čisté vozidlo

Vozidlo má byť umyté a vyčistené

Cenník

Za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel

I. Pravidelné, opakované a zvláštne KTS v plnom rozsahu

Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Spolu v EUR
1. Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové, štvorkolesové / L1, L2,L3 25,00 5,00 30,00
2. Osobné, dodávkové, nákladné do 3,5t / M1, N1, L4, L5 29,17 5,83 35,00
3. Osobné, dodávkové, nákladné do 3,5t s pohonom na plyn / M1, N1, L4, L5 37,50 7,50 45,00
4. Nákladné, autobusy, ťahače / M2, M3, N2, N3 54,17 10,83 65,00
5. Nákladné, autobusy, ťahače s pohonom na plyn / M2, M3, N2, N3 66,67 13,33 80,00
6. Traktory / T 37,50 7,50 45,00
7. Prípojné vozidlá do 750kg / O1, OT1 20,83 4,17 25,00
8. Prípojné vozidlá nad 750kg / O2, O3, O4, R2a, R3a, R4a 37,5 7,50 45,00

II. Opakované a zvláštne KTS v čiastočnom rozsahu

1. Osobné, nákladné v bodoch: I1 až I3 a prívesy I7 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 16,67 3,33 20,00
2. Osobné, nákladné v bodoch: I1 až I3 a prívesy I7 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 20,83 4,17 25,00
3 Nákladné autobusy, traktory v bodoch: I4, I5, I6 a prívesy I8 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 29,17 5,83 35,00
4 Nákladné autobusy, traktory v bodoch: I4, I5, I6 a prívesy I8 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 33,33 6,66 40,00

III. Administratívne KTS

Všetky kategórie 12,50 2,50 15,00

IV. Súvisiace služby

1. Pridelenie protokolu o vykonaní TK 2,92 0,58 3,50
2. Pridelenie osvedčenia o vykonani TK 2,08 0,42 2,50
3. Vystavenie opisu protokolu 8,33 1,66 10,00

Cenník platný od 01. 07. 2021.    MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

Za výkon emisných kontrol motorových vozidiel

V. Pravidelné emisné kontroly v plnom rozsahu

Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Spolu v EUR
1. Emisné kontroly benzínový pohon BKAT, NKAT 29,17 5,83 35,00
2. Emisné kontroly naftový pohon / M1, N1 29,17 5,83 35,00
3. Emisné kontroly naftový pohon / M2, M3, N2, N3, T 33,33 6,67 40,00
4. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT / M1, N1 29,17 5,83 35,00
5. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT OBD / M1, N1 29,17 5,83 35,00
6. Emisné kontroly naftový pohon N KAT OBD / M1, N1 29,17 5,83 35,00
7. Emisné kontroly benzinový pohon R KAT PLYN / M1, N1 33,33 6,67 40,00
8. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT OBD PLYN / M1, N1 37,50 7,50 45,00
9. Emisné kontroly naftový pohon PLYN / M2, M3, N2, N3, Tu 54,17 10,83 65,00

VI. Opakované do 60 dní

1. Osobné, nákladné v bodoch: V1, V2, V4 až V6 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 16,67 3,33 20,00
2. Osobné, nákladné v bodoch: V1, V2, V4 až V6 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 20,83 4,17 25,00
3. Nákladné, autabusy a traktory v bodoch: V3 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 29,17 5,83 35,00
4. Nákladné, autabusy a traktory v bodoch: V3 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 33,33 6,67 40,00

VII. Administratívne emisné kontroly

1. Administratívna kontrola 12,50 2,50 15,00

VIII. Súvisiace služby

1. Pridelenie protokolu o vykonaní EK 2,92 0,58 3,50
2. Pridelenie osvedčenia o vykonaní EK 2,08 0,42 2,50

Cenník platný od 01. 07. 2021.    MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

Certifikat

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva proti úplatkárstvu v oblasti vykonávania technických a emisných kontrol podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016 v zmysle platnej legislatívy s účinnosťou zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s našou protikorupčnou politikou Vás v prípade spozorovania činností, ktoré budú v rozpore s touto politikou prosíme túto skutočnosť oznámiť na: podnety@apsconsulting.sk

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Otváracie hodiny

Pondelok 07:00 15:30
Utorok 07:00 15:30
Streda 07:00 17:00
Štvrtok 07:00 15:30
Piatok 07:00 15:30
Sobota 08:00 11:30
Nedeľa zatvorené  

Príjem vozidiel

Pondelok 07:00 15:00
Utorok 07:00 15:00
Streda 07:00 16:30
Štvrtok 07:00 15:00
Piatok 07:00 15:00
Sobota 08:00 11:00
Nedeľa zatvorené  

Kontakty

Adresa: Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 047 / 38 120 46, mail: objednavky@freus.sk

IČO: 47 067 977, IČ DPH: SK2023717509

Zap. OR OS v BB, Odd. Sro, vl.č.23880/S

Bc. Vojtech Paumer

vpaumer@freus.sk
015 867 119

Ing. Jaromír Žaloudek

zaloudek@freus.sk
0905 256 814

Adresa

FREUS s.r.o.
Lučenská 1053
990 01 Veľký Krtíš
GPS: 48.209817, 19.364479
Tel.: +421 47 / 38 120 46